Het nieuwe GLB: kennis delen

Gepubliceerd op:
19 april 2022

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werken we samen aan de verduurzaming van de landbouw. Maar hoe doen we dat op de beste manier? Door te leren van elkaar. Door kennis te delen tussen agrariër, adviseur en agrarisch bedrijf.

De kennisregelingen zijn nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Bijdrage voor kennisuitwisseling, cursussen en persoonlijk advies

Met deze regeling zetten we in op verspreiding van kennis, innovatie en digitalisering om de landbouw te verduurzamen. U kunt vanaf het 3e kwartaal 2023 een voucher of een bijdrage voor kennisprojecten aanvragen.

Deze regeling is een vervolg op de huidige Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Vouchers

U kunt een voucher krijgen voor bijvoorbeeld persoonlijk advies over uw bedrijf. Of u kunt een bedrijfsplan laten maken en cursussen volgen. Adviseurs kunnen ook een voucher aanvragen voor cursussen. Er zijn 4 soorten vouchers:

 1. Voor cursussen
  Wilt u meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor uw bedrijf betekent? Bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw? Volg dan een cursus bij een officiële opleidingsinstelling. Als de cursus bijdraagt aan de doelen van het GLB, kunt u de cursusvoucher aanvragen.
 2. Voor bedrijfsadvies
  Wilt u meer weten over duurzamer werken op uw agrarisch bedrijf? Of wilt u advies over uw eigen situatie? Vraag een adviesvoucher aan. Daarmee krijgt u advies van een erkende bedrijfsadviseur. Gericht op uw bedrijf.
 3. Voor bedrijfsplannen
  Wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen? En wilt u met uw bedrijfsvoering bijdragen aan de GLB doelen? Als u een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur (BAS-register), kunt u een voucher aanvragen.
 4. Voor opleidingen
  Bent u bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En geeft u agrariërs advies over duurzamer werken? Vraag een opleidingsvoucher aan. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een training duurzame landbouw volgen. Dit helpt u bij het geven van advies en voorlichting.

Kennisprojecten

Ook kunt u een financiële bijdrage krijgen voor kennisprojecten.

 • Voor groepen
  Geeft u trainingen, workshops, coaching, voorlichting of demonstratieactiviteiten? Dan kunt u, als kennisaanbieder, hier een bijdrage voor krijgen. De bijeenkomsten zijn voor agrariërs met als doel samen het bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. U organiseert bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, zoals praktijknetwerken of lerende netwerken.
 • Voor demonstratiebedrijven
  Is uw agrarisch bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Dan kunt u een bijdrage krijgen voor demonstratieprojecten op een landbouwbedrijf. En zo leren andere agrariërs over innovatie of een andere soort bedrijfsvoering.

Meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden vindt u op GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf en GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken.

Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS)

In het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) komen alle partijen uit de agrarische sector samen. Een netwerk van onderzoekers, adviseurs, overheden en onderwijsinstellingen. Binnen Nederland, maar ook internationaal. Het AKIS biedt opleidingen, cursussen, demonstraties en advies.

Met het nieuwe GLB versterken we het AKIS. Het grootste doel is dat iedereen elkaar goed weet te vinden. Hierdoor kunnen we kennis en innovatie beter en sneller met elkaar delen. Dit verbetert de verduurzaming en modernisering van de landbouw. De landelijke coördinatie van het GLB-netwerk brengt advies en adviseurs samen zodat aan alle regelgeving wordt voldaan.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?