Het nieuwe GLB: de pilots

Gepubliceerd op:
29 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2022

De pilots voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Agrariërs en agrarische collectieven testen verschillende manieren voor een duurzame landbouw. De resultaten zijn heel waardevol. Ze helpen bij de invulling van het nieuwe GLB. Bekijk het overzicht van alle pilots.

De pilots lopen tot en met 2023.

Pilots toekomstbestendige landbouw

Pilots veenweidengebieden

Pilots kringlooplandbouw

Pilots van 2018 tot 2021

Vanaf 2018 tot en met 2021 liepen er al 7 pilots voor het nieuwe GLB. Lees meer hierover op Het nieuwe GLB: de pilots 2018-2021.

Nieuwsgierig?

Neem contact op met de deelnemers van de pilots.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?