Het nieuwe GLB: de pilots 2018-2021

Gepubliceerd op:
19 mei 2022

Op 31 maart 2021 stopten de 7 pilots voor nieuw GLB. Maar liefst 500 agrariërs testten verschillende manieren voor duurzamere landbouw. Door heel Nederland. Ze deden dit niet alleen, maar samen met BoerenNatuur en LTO. De resultaten zijn heel waardevol. Ze helpen bij de invulling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

BoerenNatuur en LTO maakten een video over de Ervaringen van de GLB Pilots.

Wie deden er mee

Nieuwsgierig?

Neem contact op met de deelnemers van de pilots.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?