Het nieuwe GLB

Gepubliceerd op:
17 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 oktober 2022

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van dit nieuwe GLB? Samen de landbouw verduurzamen door toekomstbestendig boeren sterker te belonen. Wij nemen u mee in de veranderingen en laten zien hoe u zich nu al kan voorbereiden.

Laatste nieuws

Het nieuwe GLB in één overzicht

Hoe verloopt de vaststelling van het NSP?

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.  Hieronder ziet u in beeld hoe de periode tot goedkeuring en vaststelling verloopt. Ook ziet u welke fases zijn afgerond (groene vakjes) en wat er nog moet gebeuren (blauwe vakjes).

Tijdspad NSP nieuwe GLB
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?