Hulpmiddelen, tools en inspiratie gebouwen

Gepubliceerd op:
1 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2021

Er zijn veel hulpmiddelen die helpen bij energiebesparing in gebouwen. Energiebesparing levert een lagere energienota op, meer comfort én een beter klimaat.

Op deze pagina vindt u een overzicht van tools en hulpmiddelen met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen.

Hulpmiddelen bij gebouwverduurzaming

Wij ontwikkelden een aantal gratis tools om de verduurzaming van een gebouw te vergemakkelijken.

Financieringstools

Met onderstaande tool kunt u inspiratie opdoen en inzicht krijgen in financieringsmogelijkheden voor gebouwverduurzaming. In de Subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag.

Registers en databases

Op Podium duurzame gebouwen vindt u een overzicht van door ons geselecteerde innovatieve, energiezuinige en duurzame projecten. Via het EP-Online register kunt u op adresniveau geregistreerde energielabels en/of de Energie-Index van gebouwen raadplegen.

Expertteams gebouwen

Voor het versnellen van de energietransitie, het transformeren van gebouwen en voor advies over duurzaamheid en eigenbouw kunnen gemeenten en andere belanghebbenden via ons een beroep doen op deskundige begeleiding.

Digitaal platform: verduurzaming woning

In augustus 2021 sloot het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een overeenkomst voor de ontwikkeling van aanvullende functionaliteiten op het landelijk digitaal platform Verbeterjehuis.nl. Daar krijgen woningeigenaren advies over de verduurzaming van hun woning. Het wordt in de toekomst mogelijk om tot in detail gegevens over de woning in te voeren. Zo krijgt de woningeigenaar bijvoorbeeld nog beter inzicht in de mogelijkheden voor besparingen. En een beter inzicht in de mogelijkheden om te voldoen aan de Standaard voor woningisolatie, die aangeeft of de woning goed genoeg is geïsoleerd voor wonen zonder aardgas. Ook krijgt het platform meer functionaliteiten waarmee woningeigenaren eenvoudig kunnen zoeken naar een geschikt bedrijf voor de uitvoering of naar financiering van de verbetermaatregel(en).

Een combinatie van Woonconnect en Greenhome verzorgt de ontwikkeling. Deze samenwerkingspartij is volgens een openbare Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd. Zij realiseren samen met de landelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal de verdere uitbouw van het platform. De ontwikkeling van de aanvullende functionaliteiten neemt ongeveer een jaar in beslag. Tussentijds zetten zij al delen online op de website Verbeterjehuis.nl. Wij zijn intensief betrokken bij deze doorontwikkeling. Houd het komende jaar de site Verbeterjehuis.nl goed in de gaten. Wanneer het platform helemaal gereed is, is er een officiële lancering. Heeft u tussendoor nog vragen of opmerkingen? Stuur deze naar digitaalplatform@minbzk.nl.

Vragen over Hulpmiddelen en tools?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?