Energie besparen door te isoleren

Gepubliceerd op:
28 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2021

Isoleren is een belangrijke techniek om tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. Een goed geïsoleerde woning of utiliteitsgebouw vermindert de energievraag en verlaagt de energierekening.

Wettelijke eisen voor de thermische isolatie van (nieuwe) gebouwen zijn steeds strenger geworden. In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen aan het isoleren van gebouwen. Zo moet isolatie bij nieuwbouw en renovatie aan verschillende minimum Rc-waarden voldoen. Ook gelden er eisen voor gevels, daken en vloeren.

In drie stappen naar energiebesparing

  1. Verbeter de warmteweerstand van de gevel, het dak en de vloer;
  2. Verbeter de luchtdichtheid van het gebouw of de woning;
  3. Verbeter de warmteweerstand van het glas.

Duurzaam isoleren

Gebouwschil

Een goed geïsoleerde gebouwschil is nodig om met weinig energie gebouwen en woningen te kunnen verwarmen. Dat geldt voor de wintersituatie. In de zomer is een goed geïsoleerd gebouw ook comfortabel, omdat het de warmte buiten houdt. Een effectieve zonwering is daarbij wel noodzakelijk om oververhitting te voorkomen. Speciale aandacht vragen kozijnen, ramen, deuren en beglazing om koudebruggen en vochtvorming (houtrot) te voorkomen.

Om een bestaand gebouw te isoleren laat u bijvoorbeeld de spouw vullen of aan de binnenzijde of buitenzijde extra isolatie aanbrengen. Welke oplossing voor u het beste is, hangt af van de bouwkundige staat en mogelijkheden van het gebouw.

Koudebruggen vermijden

Koudebruggen ontstaan als er (onbedoeld) verbinding is tussen de koude buitengevel en de warme binnenzijde. Dit leidt vaak tot vocht en schimmel. Vermijd daarom koudebruggen in de constructie door zoveel mogelijk de isolatie zonder kwaliteitsvermindering door te laten lopen en door contact tussen de binnen- en de buitenconstructie zo beperkt mogelijk te houden.

Luchtdicht bouwen

Om het energiegebruik te beperken, is het belangrijk om tocht door kieren en naden te voorkomen. Aandachtspunt bij luchtdicht bouwen is dat er altijd voldoende geventileerd moet worden, om de kwaliteit van de binnenlucht goed te houden.

Energie besparen met glas

Glas is energetisch gezien een zwakke schakel in de gebouwschil. Relatief verdwijnt er veel warmte door het glas naar buiten. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn er bepaalde toepassingen mogelijk.

Goede isolatiewaarde glas

De isolatiewaarde van het gebruikte glas bepaalt in hoofdlijnen het energieverlies. Ook de thermische kwaliteit van ramen, deuren en kozijnen speelt hierbij een rol. Die isolatiewaarde en het comfort gaan omhoog als u HR++-glas, driedubbel glas of viervoudig glas gebruikt. Bij zeer energiezuinig bouwen is drievoudig glas al gebruikelijk. De winst van goed isolatieglas zit in minder energieverlies en het kunnen verlagen van de binnentemperatuur zonder comfortverlies.

Glas in het gebouwontwerp

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40% uit glas. Om tot energieneutrale gebouwen te komen, moet het energieverlies via de schil van het gebouw worden beperkt. Zoek hierbij het optimale resultaat in lichttoetreding en een beperking van het warmteverlies of –toetreding via glas. Houd hier bij het ontwerp van uw gebouw al rekening mee en kies creatieve oplossingen.

Glas in monumenten

U mag de authentieke uitstraling van een monument vaak niet aantasten. Gebruik in dat geval alternatieven voor historisch glas, zoals monumentenglas of isolerende raamfolie.

Meer weten?

Vragen over isoleren?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?