Energietransitie en ruimtelijke omgeving

Gepubliceerd op:
1 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2020

Biomassa, monovergisting, zonnepanelen en bijvoorbeeld geothermie zijn duurzame energieoplossingen die nodig zijn voor de energietransitie. En wat betekent de toepassing ervan voor de ruimtelijke omgeving in uw regio? Verken met ons de mogelijkheden op maat.

Wij zetten businessmodellen in, ondersteunt gemeenten en provincies bij subsidieaanvragen en koppelt verduurzaming op energiegebied aan andere specifieke ruimtelijke opgaven van een regio. Want elke regio heeft maatwerk nodig. In diverse samenwerkingsverbanden proberen we zicht te krijgen op de wensen van alle betrokken partijen en energievraagstukken te beantwoorden vanuit gedeelde belangen.

Welke projecten gingen u voor?

Wilt u weten hoe RVO bijdraagt aan de uitvoering van de energietransitie? Bekijkt u dan de volgende voorbeelden waarin we samenwerken met diverse andere partijen.

  • Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie organiseert duurzame lokale energieproductie en verzamelt lokale houtige biomassa uit teelt, natuur en landschap. De houtige biomassa wordt omgezet in een kwalitatief hoogwaardige brandstof voor lokale biomassaketels van de diverse leden en partners, voornamelijk lokale kalverhouders.
  • Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed - Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voerden we een communicatietraject uit rondom het duurzaam gemeentelijk vastgoed. Doel daarvan is gemeenten te ondersteunen in hun bijdrage aan de ambities uit het Energieakkoord. We zorgen voor uitwisseling van ervaringen op het vlak van nieuw beleid, aangepaste planningsmodellen en financiering binnen de gemeente over diverse afdelingen heen.
  • Green Deal - Bergsche Heide is een coöperatief project dat een innovatief en openbaar toegankelijk landschapspark van circa 500 ha wil realiseren. Daarbij staan energie, biobased economy, duurzame mobiliteit, ecologische en landschappelijke kwaliteit en gezondheid hoog in het vaandel.
  • We ondersteunen projectleider RCR en omgevingsmanager TenneT bij het project Net op zee Hollandse Kust. Hoe zorgen zij voor de gewenste stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet? We hebben de samenhangende belangen en kansen ruimtelijk in beeld gebracht.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?