Duurzaam beheer en onderhoud gebouwen

Gepubliceerd op:
8 december 2017
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Het verduurzamen van een gebouw of woning kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Voldoet het pand niet meer aan de eisen van deze tijd, dan kunt u ook overgaan tot renovatie.

In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen over het nemen van energiebesparende maatregelen. Onder deze erkende maatregelen valt voor meerdere branches ook het plegen van doelmatig beheer en onderhoud (DBO).

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Bij de planning en uitvoering van meerjarig onderhoud liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van een gebouw te verbeteren. Slim onderhoud pleegt u met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP). Dit levert naast een duurzamer gebouw ook geld op, dat weer kan worden ingezet voor nieuwe investeringen.

Hoe werkt een DMOP?

In plaats van gewoonweg het onderhoudsplan te volgen, maakt u in een DMOP per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, meer duurzame afweging. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van DMOP's alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten kunt u eerder laten vervangen.

Hulpmiddelen voor onderhoud

RgdBOEI® is een integrale inspectie- en adviesmethode voor gebouwen, ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf. Deze methode integreert diverse inspecties, bijvoorbeeld op brandveiligheid, onderhoud en energieprestaties, tot een integraal advies- en uitvoeringsplan. Dat scheelt in tijd, overlast en in de afstemming van verschillende plannen. Daarnaast lever het een fikse energie- en kostenbesparing op.

Energiemanagement

Energiemanagement is het op een structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen die het gebruik van energie zo efficiënt mogelijk maken. Een planmatige aanpak helpt u om dit in de organisatie te verankeren.

Opleiding energiemanagement

Als energiemanager zet u technische en organisatorische maatregelen effectief in om energie-efficiency in uw organisatie verbeteren.

Groene huurcontracten

Wanneer een eigenaar en huurder overeenkomen het beheer en onderhoud en het gebruik van een gebouw te verduurzamen, kan er een 'Green Lease' of 'groen' huurcontract worden afgesloten. Hiervoor kunt u een leidraad en menukaart downloaden.

Energie besparen door gedragsverandering

Door het gedrag van de gebouwgebruikers aan te passen, kan 5% tot 10% energie worden bespaard.

Gebouwmonitoring

Energiebeleid begint bij energiebeheer: het meten en registreren van de energieresultaten van een pand. U kunt dat uitbreiden tot een compleet energiezorgsysteem. Zo houdt u het energieverbruik onder controle door de verschillende energiestromen periodiek te meten, te registreren en te bewaken. Afwijkingen in het verbruik worden zo zichtbaar en kunt u maatregelen nemen om eventuele problemen op te lossen.

Publicaties ISSO over onderhoud

Om een gebouw goed en duurzaam in stand te houden, wordt het steeds belangrijker om al bij nieuwbouw en bij de oplevering van een klimaatinstallatie een langdurig onderhoudscontract af te sluiten. Dit heeft vanaf dag één een duidelijk positief effect op de kwaliteit en de duurzaamheid van de installatie.

De meerkosten voor het toepassen van kwalitatief betere materialen en het kiezen voor andere gedegen installatieconcepten kunnen in een gecombineerd installatie- en onderhoudscontract beter over de jaren worden verdeeld. De TCO zal bij gelijkblijvende comfortprestaties lager liggen dan bij separate onderhoudsopdrachten.

Vragen over duurzaam onderhoud?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?