Innoveren in de bouw

Gepubliceerd op:
15 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 juni 2020

Innoveren in de bouw met nieuwe technieken is cruciaal om de komende jaren bij te dragen aan de doelen uit het Energieakkoord. Ook de economische positie van het Nederlandse bedrijfsleven versterkt als de sector blijft innoveren voor energiebesparing en toepassen van duurzame energie.

Innoveren kan met:

  • Technieken – zoals een slimme energie-infrastructuur
  • Processen – zoals innovatieprojecten Nul op de Meter en de eis om bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2020 te realiseren
  • Financieringsconstructies

Innovatieve technieken

Bent u innovator in de bouwsector en op zoek naar voorbeelden van andere innovaties? Of misschien zoekt u wel een partner in de ontwikkeling van uw innovatieve idee?

Topsector Urban Energy

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) stimuleren privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven binnen de topsectoren. Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek, meerjarig programma. Voor projectvoorbeelden van innovaties in de bouw, zie Topsector Energie Urban Energy.

Octrooien

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Innoveren met processen en financiering

Er is een andere aanpak nodig om tot energieleverende gebouwen te komen met behoud van kwaliteit en binnen budget. Niet alleen door innovaties in technieken maar ook door innovaties in processen en financieringsconstructies. Door procesinnovaties kan je flexibel inspelen op veranderende klantvragen, inpassing van nieuwe technieken en energiedoelstellingen.

Energieprestatiecontracten

Het vastleggen van gegarandeerde energiebesparing gebeurt in een energieprestatiecontract. Het is één van de manieren om tot energiebesparing te komen. Lees meer op Energiediensten uitbesteden aan ESCo's

Geïntegreerde contractvormen

Als financieringsconstructie wordt steeds meer gebruik gemaakt van geïntegreerde contractvormen waarin disciplines en levensfasen van een gebouw samen komen in één contract. Zo maakt het Rijksvastgoedbedrijf gebruik van DBFMO (design, build, finance, maintain en operate) bij geïntegreerde contracten. Bij DBFMO worden ontwikkeling, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening gecombineerd en aanbesteed aan één private partij. Lees meer bij Rijksvastgoedbedrijf over Geïntegreerde contracten

Subsidieregelingen in de bouw

Onderstaande subsidieregelingen zijn specifiek ingericht voor het stimuleren van innovaties:

Voor een overzicht van alle subsidies zie de Subsidie- en financieringswijzer.

Vragen over woningbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?