Financiële steun bij circulair ondernemen

Gepubliceerd op:
18 april 2024

Grondstoffen om producten te maken, worden steeds zeldzamer en duurder. Maar niet als we slimmer met grondstoffen en materialen omgaan. Zodat we ze (voor een deel) opnieuw kunnen gebruiken. Door te heroverwegen, verminderen, hergebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, reviseren (upcyclen) en recyclen. Dat noemen we een circulaire economie. Zo werken we samen aan een klimaatbestendige toekomst. Wij helpen organisaties om verder over te stappen naar circulair ondernemen. Bijvoorbeeld met subsidies, leningen, minder belasting en opdrachten voor maatschappelijke uitdagingen. 

Bekijk hieronder een overzicht van onze subsidies en financiering voor circulaire ondernemers. Of je nu net begint, aan het opschalen bent, of voorop loopt.

Subsidies

Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met andere ondernemers en een procesbegeleider een product- of materiaalketen willen sluiten. Dit is stap één in de hulp op maat van het Versnellingshuis. 

Aanvragen tot en met 4 september 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers en onderzoekers om samen met partners een waardeketen van plastic te sluiten of onderzoek te doen naar plastic recyclen. 

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die een innovatie willen testen in een pilot of demonstratieproject. De innovatie helpt bij de overstap naar een circulaire economie en minder CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld om reststromen en producten opnieuw te gebruiken en materialen te besparen.

Aanvragen tot en met 1 november 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor innovaties in polyester of poly(ester)amide biopolymeren op basis van koolhydraten (BioBased Circular) in een consortium van minimaal 3 organisaties met een multidisciplinaire aanpak.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie die binnen hun onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Aanvragen tot en met 31 januari 2025.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor bedrijven die producten en diensten ontwikkelen om de gebouwen te verduurzamen. Zoals (renovatie)arrangementen of duurzame oplossingen voor warmte-/koude- en elektriciteitsvoorziening.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Een project dat helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten.

Aanvragen vanaf 1 mei 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor consortia die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle, Nederlandse industriële sector.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere circulaire producten of diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector.

Aanvragen tot en met 15 augustus 2024.

Bijna open voor aanvragen

Subsidie voor mkb om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Deze subsidie is 1 van de instrumenten van de MIT.

 

Leningen

Open voor aanvragen

Krediet voor bedrijven en starters om veelbelovende innovaties verder te ontwikkelen. Er is budget voor technische en voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Open voor aanvragen

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

Open voor aanvragen

Lening voor ondernemers tegen een lage rente. Met een groenverklaring financiert u uw duurzame project via het groenfonds van uw bank of beleggingsorganisatie.

Garanties

Open voor aanvragen

Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

Open voor aanvragen

Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Belastingvoordeel

Open voor aanvragen

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, vermeld op de Milieulijst.

Open voor aanvragen

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

Opdrachten

Gesloten voor aanvragen

Oproep aan partijen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van bestaande of nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken.

Internationaal

Open voor aanvragen

Programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. 

Support International Business
Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ers om export te stimuleren. Het gaat om subsidie voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige. Voor bedrijven getroffen door handelsbeperkingen met Oekraïne en Rusland geldt een aanvullende regeling.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Open voor aanvragen

Europees programma om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open voor aanvragen

Europees programma voor onderzoekers, ondernemers en kleine bedrijven met een baanbrekende technologie die de ambitie en potentie hebben om internationaal op te schalen.

Open voor aanvragen

Europees programma voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken aan duurzame en  klimaatbestendige projecten.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

Contact: laat u adviseren over mogelijke financiële steun

Gids nodig bij uw zoektocht naar financiële steun? Wij adviseren u graag over welke regelingen bij uw situatie passen. Mail ons team Financiering en Ondernemerschap via mkbfinanciering@rvo.nl. Of bel naar 088 042 86 00.

Bent u tevreden over deze pagina?