Internationaal innoveren: programma's en regelingen

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2022

Werkt u bij een innovatief technologisch bedrijf of kennisinstelling? En heeft u internationale ambities? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van internationale innovatieprogramma's en regelingen, zoals Horizon Europe. Raadpleeg de regelingspagina's voor meer informatie en de voorwaarden.

RVO ondersteunt

Team IRIS is ons expertisecentrum voor marktgerichte, internationale onderzoeks- en innovatiesamenwerking. De adviseurs van Team IRIS kennen de regels en wensen van de Europese Commissie en anders zoeken ze het voor u uit. Uw adviseur denkt mee over de inhoud van uw project, adviseert over de haalbaarheid ervan en weet binnen welk programma(onderdeel) uw project het beste past. Uw adviseur weet ook hoe u projectpartners vindt.

Programma's

Onderstaande programma's kunnen u op verschillende manieren helpen met uw internationaal onderzoek en/of het internationaliseren van uw innovatie. De programma's bevatten verschillende onderdelen. Zo bestaat Horizon Europe uit verschillende pijlers en clusters met een eigen thema of doel. Lees meer informatie over de programma's en bekijk hoe zij u kunnen helpen.

Open voor aanvragen

Europees programma om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Open voor aanvragen

Financiering voor bedrijven en organisaties die met marktgerichte R&D bijdragen aan economische groei en aan strategische en maatschappelijke oplossingen.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees programma voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken aan duurzame en  klimaatbestendige projecten.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Financiering voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang, die bestaan uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten.

ICEP ondersteunt Nederlandse bedrijven in de hernieuwbare energiesector bij zakendoen in het buitenland, met activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen.

Subsidies en financiering

Bekijk de regelingen waar u eventueel gebruik van kunt maken. Sommige regelingen hebben een eigen doel of richten zich op een specifieke sector of onderwerp, zoals het versterken van Defensie, het ontwikkelen van digitale middelen of verduurzaming. Andere regelingen staan open voor meerdere of alle onderwerpen en sectoren.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa.

Open voor aanvragen

Subsidie voor innovatieve mkb'ers om te onderzoeken of internationale markten rijp zijn voor hun producten, diensten en R&D.

Open voor aanvragen

Europees samenwerkingsprogramma voor kennisinstellingen voor internationale coördinatie van onderzoek.

Open voor aanvragen

Europees programma om de gezondheidszorg en crisisparaatheid in de Europese Unie (EU) te versterken.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden van bedrijven of mkb'ers (al dan niet met kennisinstellingen) die internationaal samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling in de defensietechnologie.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieprogramma voor kennisinstellingen, (mkb) bedrijven of overheidsorganisaties die op zoek zijn naar vaardigheden en mogelijkheden voor uitrol van Europese digitale projecten.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Samenwerkingsprogramma voor Europese bedrijven en kennisinstellingen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van micro- en nano-elektronica.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten.

Open voor aanvragen

Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Publiek-privaat partnerschap dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van elektronische componenten en systemen (ECS) ondersteunt.

Open voor aanvragen

Publiek-privaat partnerschap gericht op het versterken van de Europese positie op het gebied van supercomputers.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor projecten van samenwerkingsverbanden, die gericht zijn op het ontwikkelen en versterken van een veilige, duurzame en hoogwaardige digitale infrastructuur in Europa.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Bijna open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en onderzoekers om de ontwikkeling van een energie-innovatie te versnellen of te demonstreren op locatie in samenwerking met buitenlandse partners.

U kunt aanvragen vanaf september 2023.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor kennisinstellingen die de matchingskosten deels vergoedt van toegekende Horizon Europe-projecten.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Horizon Europe en andere Europese programma's en regelingen? Meld u zich dan via het interesseformulier. Team IRIS geeft u informatie over bijvoorbeeld nieuws, workshops en trainingen en belangrijke veranderingen binnen specifieke programma's of regelingen.

Bent u tevreden over deze pagina?