Uw melkveehouderij toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022

Wilt u meehelpen om de biodiversiteit te vergroten? Zoekt u naar manieren om dierziektes te voorkomen? Door duurzame keuzes maakt u uw melkveehouderij meer toekomstbestendig. Met regelingen en projecten helpen we u om te verduurzamen. Wat past bij uw bedrijf?

Regelingen om verder te verduurzamen

Koeien in het weiland

Subsidies uit het nieuwe GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan de nieuwe eco-regeling. Ook komen er subsidies voor investeringen, jonge landbouwers en kennis en innovatie.

Koe in het weiland

Akkers omzetten naar natuur

Compensatie voor de waardedaling als u landbouwgrond omzet naar natuur. En subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, zoals een houtwal of poel.

 

Deze regelingen zijn misschien ook interessant voor u

"Veel duurzame opties zijn een mooi verdienmodel voor de toekomst"

We spraken Jaap Verduijn, collega-melkveehouder, over zijn bedrijf. Verduijn maakt gebruik van verschillende subsidies van RVO om zijn grondgebied te verduurzamen. Hij raadt het iedereen aan om zich te verdiepen in duurzaamheid en de regelingen van RVO. Ook al is het even omschakelen, het levert veel op voor de toekomst.

Projecten en programma’s

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Meer informatie leest u op de website van Integraal aanpakken.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doe mee aan een DAW-project in uw regio om de waterkwaliteit en bodem te verbeteren. Dit helpt u bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Meer informatie leest u op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Natuurinclusieve landbouw (Staatsbosbeheer)

Staatsbosbeheer startte in 2018 een meerjarig project met veertig boerenbedrijven. Zij doen experimenten om over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Staatbosbeheer zet hierbij een deel van hun grond in. Meer informatie leest u op de website van Staatsbosbeheer.

KringloopWijzer

Gebruik de KringloopWijzer om te sturen op uw mineralengebruik. Meer informatie leest u op de website van KringloopWijzer.

Wetten en regels

Hoe zorgt u dat uw melkkoeien minder fosfaat en stikstof uitstoten?

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?