Als melkvee- en graasdierhouder toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 november 2023

Wilt u meehelpen om de biodiversiteit te vergroten? Zoekt u naar manieren om dierziektes te voorkomen? Door duurzame keuzes maakt u uw bedrijf meer toekomstbestendig. Met regelingen en projecten helpen we u om te verduurzamen. Wat past bij uw bedrijf?

Bent u intensieve veehouder? Kijk dan op Uw intensieve veehouderij toekomstbestendig.

Lbv-plus

Wilt u een of meer locaties van uw veehouderij beëindigen? Als u onder de aanpak piekbelasting valt, kunt u gebruikmaken van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Meer mogelijkheden om uw stikstofuitstoot te verminderen vindt u op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Regelingen om te verduurzamen

Koeien in het weiland

Subsidies uit het GLB

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is op 1 januari veranderd. Met als doel om de landbouw toekomstbestendig te maken, de natuur te versterken en het platteland leefbaar te houden. Belangrijk daarin is de eco-regeling: als u eco-activiteiten uitvoert, krijgt u een hogere bijdrage.

Koe in het weiland

Akkers omzetten naar natuur

Compensatie voor de waardedaling als u landbouwgrond omzet naar natuur. En subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, zoals een houtwal of poel.

 

Ook deze regelingen helpen u verder

Verduurzaming in de praktijk

Hoe werkt verduurzaming in de praktijk? Bekijk de praktijkverhalen van duurzame melkveehouders:

Praktijkverhaal SVM - Ondernemer in stal melkveebedrijf Bosch

"Dankzij een energiescan zie ik nu veel meer verduurzamingsmogelijkheden"

Erwin Bosch won energieadvies in bij een adviesbureau. Dit kon hij doen met subsidie van RVO. Bosch kreeg veel energiebesparingstips voor zijn bedrijf. Een van die tips is bijvoorbeeld dat het stroomgebruik in zijn melkstal omlaag kan door de aanschaf van een frequentieregelaar op de melkmotor. 

Boerin bij besneeuwde bult

"Bodembeheer brengt alles samen"

Het motto van de biologische melkveehouderij Beekhoeve is: samenwerken met de natuur en betekenisvol voor de mensen zijn. Het samenwerken met de natuur uit zich op de Beekhoeve sterk in het bodembeheer.

"In de zomer loop ik lekker met de koeien in het land"

Dirk en Isabella Gravesteyn investeren in dierenwelzijn en een duurzame bedrijfsvoering. Zo hebben ze een moderne weidewagen: een mobiele melkinstallatie waarmee de koeien in de wei worden gemolken. Het mooiste resultaat? "Vroeger moest ik de achterblijvers ophalen en naar de stal brengen om te melken, maar nu komen ze vanzelf naar de weidewagen."

boer met hooi

"Ik wil bewijzen dat je als boer kan meebewegen met de natuur"

We spraken met Charl van de Sande, melkveehouder op Schouwen-Duiveland. Van de Sande boert biologisch, heeft oerkoeien en beweegt met zijn bedrijf mee met de natuur. Onder andere door subsidies van RVO. Hij is optimistisch over de veranderingen in de agrarische sector. "Anders kan je beter stoppen."

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega's vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in de melkveehouderij.

Projecten en programma’s

Agroforestry: bomen en struiken inpassen in de landbouw

Wilt u meer weten over agroforestry als landbouwmethode? Of past u al bomen en struiken in uw bedrijf in, en wilt u meer met agroforestry doen? Agroforestry Netwerk Nederland biedt u veel kennis over een productieve landbouw, herstel van biodiversiteit en klimaatbestendige bodems. Maar ook inspiratie van andere agrariërs, en informatie over subsidiemogelijkheden. Meer informatie vindt u op de website van Agroforestry Netwerk Nederland.

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Meer informatie leest u op de website van Integraal aanpakken.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doe mee aan een DAW-project in uw regio om de waterkwaliteit en bodem te verbeteren. Dit helpt u bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Meer informatie leest u op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Natuurinclusieve landbouw (Staatsbosbeheer)

Staatsbosbeheer startte in 2018 een meerjarig project met veertig boerenbedrijven. Zij doen experimenten om over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Staatbosbeheer zet hierbij een deel van hun grond in. Meer informatie leest u op de website van Staatsbosbeheer.

KringloopWijzer

Gebruik de KringloopWijzer om te sturen op uw mineralengebruik. Meer informatie leest u op de website van KringloopWijzer.

Vakinformatie voor de melkveehouder

Wilt u uw kennis over verduurzaming van de melkveesector bijhouden? Op de website van Groen Kennisnet vindt u veel actuele vakinformatie zoals:

  • het laatste nieuws over de stikstofaanpak;
  • aankondigingen van evenementen, bijeenkomsten en studiedagen;
  • een uitgebreide bron van actuele kennis.

Bekijk vakinformatie voor de melkveehouder op Groen Kennisnet.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?