Als melkvee- en graasdierhouder toekomstbestendig

Gepubliceerd op:
29 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024

Wilt u meehelpen om de biodiversiteit te vergroten? Zoekt u naar manieren om dierziektes te voorkomen? Door duurzame keuzes maakt u uw bedrijf meer toekomstbestendig. Met regelingen en projecten helpen we u om te verduurzamen. Wat past bij uw bedrijf?

Derogatie 2024

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning gebruikt u in 2024 maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest op uw landbouwgrond. U kunt van 25 januari tot en met 29 februari 2024 een vergunning aanvragen. Meer weten over de voorwaarden?

Lbv-plus

Wilt u een of meer locaties van uw veehouderij beëindigen? Als u onder de aanpak piekbelasting valt, kunt u gebruikmaken van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Meer mogelijkheden om uw stikstofuitstoot te verminderen vindt u op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Regelingen om te verduurzamen

Koeien in het weiland

Subsidies uit het GLB

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft als doel om de landbouw toekomstbestendig te maken en de natuur te versterken. Eén van de subsidies van het GLB is de eco-regeling. Door eco-activiteiten uit te voeren, krijgt u een extra betaling bovenop de basispremie.    

Koe in het weiland

Akkers omzetten naar natuur

Compensatie voor de waardedaling als u landbouwgrond omzet naar natuur. En subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, zoals een houtwal of poel.

 

Ook deze regelingen helpen u verder

Verduurzaming in de praktijk

Hoe werkt verduurzaming in de praktijk? Bekijk de praktijkverhalen van duurzame melkveehouders:

Boerin bij besneeuwde bult

"Bodembeheer brengt alles samen"

Het motto van de biologische melkveehouderij Beekhoeve is: samenwerken met de natuur en betekenisvol voor de mensen zijn. Het samenwerken met de natuur uit zich op de Beekhoeve sterk in het bodembeheer.

"In de zomer loop ik lekker met de koeien in het land"

Dirk en Isabella Gravesteyn investeren in dierenwelzijn en een duurzame bedrijfsvoering. Zo hebben ze een moderne weidewagen: een mobiele melkinstallatie waarmee de koeien in de wei worden gemolken. Het mooiste resultaat? "Vroeger moest ik de achterblijvers ophalen en naar de stal brengen om te melken, maar nu komen ze vanzelf naar de weidewagen."

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega's vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in de melkveehouderij.

Projecten en programma’s

Agroforestry: bomen en struiken inpassen in de landbouw

Wilt u meer weten over agroforestry als landbouwmethode? Of past u al bomen en struiken in uw bedrijf in, en wilt u meer met agroforestry doen? Agroforestry Netwerk Nederland biedt u veel kennis over een productieve landbouw, herstel van biodiversiteit en klimaatbestendige bodems. Maar ook inspiratie van andere agrariërs, en informatie over subsidiemogelijkheden. Meer informatie vindt u op de website van Agroforestry Netwerk Nederland.

Integraal aanpakken

In het programma Integraal aanpakken werken veehouders, onderzoekers en overheid samen. Zij bedenken haalbare maatregelen om de uitstoot van methaan en ammoniak te verlagen. Meer informatie leest u op de website van Integraal aanpakken.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doe mee aan een DAW-project in uw regio om de waterkwaliteit en bodem te verbeteren. Dit helpt u bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Meer informatie leest u op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Natuurinclusieve landbouw (Staatsbosbeheer)

Staatsbosbeheer startte in 2018 een meerjarig project met veertig boerenbedrijven. Zij doen experimenten om over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Staatbosbeheer zet hierbij een deel van hun grond in. Meer informatie leest u op de website van Staatsbosbeheer.

KringloopWijzer

Gebruik de KringloopWijzer om te sturen op uw mineralengebruik. Meer informatie leest u op de website van KringloopWijzer.

Vakinformatie voor de melkveehouder

Wilt u uw kennis over verduurzaming van de melkveesector bijhouden? Op de website van Groen Kennisnet vindt u veel actuele vakinformatie zoals:

  • het laatste nieuws over de stikstofaanpak;
  • aankondigingen van evenementen, bijeenkomsten en studiedagen;
  • een uitgebreide bron van actuele kennis.

Bekijk vakinformatie voor de melkveehouder op Groen Kennisnet.

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?