Financiering van klimaatadaptatie

Gepubliceerd op:
27 februari 2024

De tweede stap voor uw klimaatadaptatieproject is het vinden van een manier om de klimaatadaptatie te financieren. Dit begint bij het kennisnemen van eerder bedachte financiële oplossingen. Uit alle genoemde rapporten en onderzoeken zijn 29 methodes gehaald om een klimaatadaptatieproject te financieren. Iedere methode wordt beschreven in een eigen projectblad waarin de essentie van de werking staat omschreven, aangevuld met voorbeelden en achtergrondinformatie. Het grootste effect wordt bereikt door meerdere oplossingsrichtingen met elkaar te combineren tot een eigen op maat gemaakte oplossing.

Verschillende financieringsmogelijkheden

De oplossingen in de projectbladen zijn allen verschillend, maar ze zijn in te delen in vijf categorieën. De meest creatieve vormen van financiering staan in de categorie constructies. Voor meer informatie over een projectblad of oplossingsrichting kunt u contact zoeken met de partij die er ervaring mee heeft opgedaan.

Beschikbare bronnen en hulpmiddelen

Hieronder vindt u beschikbare bronnen en hulpmiddelen die u kunnen informeren. Klik door naar de websites voor meer informatie.

Uitgelicht

Een overzicht van Deloitte Real Estate van negen financiële instrumenten voor het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen bij gebiedsontwikkeling (rapport 1) en de toepasbaarheid hiervan op basis van pilotprojecten (rapport 2).

Het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ brengt vergroenen van belastingen en andere financiële prikkels om klimaatbestendigheid te stimuleren in kaart. NextGreen en Stroom en Onderstroom inventariseerden de verschillende soorten financiële prikkels in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Om de klimaatambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te halen kunnen overheden ook particulieren stimuleren om maatregelen te nemen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelde daarom in 2019 geld beschikbaar voor overheden om te experimenteren met financiële prikkels voor particulieren.

Overige bronnen en hulpmiddelen

Routewijzer die helder maakt wanneer een financiële prikkel wel/niet in te zetten. Plus het verband is tussen communicatieve, financiële en juridische prikkels en hoe deze elkaar kunnen versterken.

Opeenvolging van investeringen en stapeling van toekomstwaarden biedt uitzicht op meervoudige financiering. Paper waarin 3 opgaven integraal kunnen worden opgelost in een polder bij Gouda.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?