Maispercelen op zand- en lössgrond melden

Gepubliceerd op:
18 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2022

Wilt u mais telen op uw percelen op zand- en lössgrond? U meldt dit vooraf bij ons. Zo kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren of u zich houdt aan de kortere uitrijdperiode voor maispercelen op bouwland. Melden kan nu niet.

Maispercelen en de oorlog in Oekraïne

Een groot deel van onze import van mais dat gebruikt wordt als veevoer komt normaal gesproken uit Oekraïne. De Russische invasie van Oekraïne heeft gezorgd dat de prijs voor deze mais is gestegen. Misschien wilt u nu meer mais telen dan u gepland had. U mag alleen mais telen op percelen op zand- en lössgrond die u heeft gemeld.

Op dit moment lijkt het erop dat er geen tekort aan mais is in Nederland. Ook de prijs lijkt niet verder te stijgen. Het ministerie volgt de situatie de komende tijd op de voet. Als de situatie slechter wordt en er een tekort dreigt te komen, wordt gekeken wat er nodig is.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U meldt uiterlijk 16 februari bij ons op welke percelen u dit jaar van plan bent mais te telen. Dat doet u voor grasland en bouwland.
  • Heeft u een perceel niet of niet op tijd gemeld? Dan mag u daarop dit jaar geen mais telen.
  • U geeft het uiterlijk 14 maart door als er iets verandert in de percelen waarop u mais gaat telen.
  • Heeft u gemeld dat u mais gaat telen op een bouwlandperceel? Dan rijdt u hierop geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit van 16 februari tot en met 14 maart.

Wanneer en hoe melden

Melden kon van 1 januari tot en met 16 februari 2022.  Dat deed u met het formulier op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een sms-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes of eHerkenning nodig.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze krijgt u ook per e-mail en staat in Mijn dossier onder Documenten. Samen met een overzicht van de percelen die u heeft gemeld. De ontvangstbevestiging is ook uw meldbewijs en laat u zien bij een controle.

Toch geen mais telen?

Op een perceel dat u gemeld heeft mag u mais telen, maar dit hoeft niet. U mag ook iets anders telen zonder dat u het perceel intrekt. U geeft altijd in de Gecombineerde opgave door wat u uiteindelijk op een perceel teelt. Als u een bouwlandperceel niet intrekt, blijft daarvoor wel de kortere uitrijdperiode gelden.

Uitzondering

Teelt u mais met de biologische productiemethode en heeft u hiervoor een certificaat van Skal? Of teelt u suikermais onder folie? Dan hoeft u uw maispercelen niet te melden. U heeft dan ook niet te maken met de voorwaarde dat u korter mest mag uitrijden.

Waarom maispercelen melden

De kortere uitrijdperiode voor bouwlandpercelen waar u mais op teelt is ontstaan uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Door de kortere uitrijdperiode is de kans kleiner dat nitraat en fosfaat uitspoelt of afspoelt. Omdat de tijd tussen het bemesten en de opname door het gewas korter is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan deze uitrijdregel houdt. Hiervoor moet zij weten op welke percelen u van plan bent mais te telen. Daarom meldt u deze vooraf bij ons.

De kortere uitrijdperiode is alleen voor bouwland. Toch is de verplichting om mais te melden ook voor graslandpercelen. Dat heeft te maken met de controles. Als er mais op een perceel staat, is het niet te zien of er eerst gras heeft gestaan.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over maispercelen op zand- en lössgrond melden verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?