Service menu right

Gemeenten, provincies en waterschappen

Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook gemeenten, provincies en waterschappen hebben hiermee te maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt u als adviseur, ondersteuner en partner kennis, diensten en financiële ondersteuning aan om deze vraagstukken aan te pakken.