Service menu right

Gemeenten, provincies en waterschappen

Het Klimaatakkoord en vraagstukken rond leefbaarheid, vergrijzing, ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie en integrale gebiedsontwikkeling staan hoog op de agenda. Ook gemeenten, provincies en waterschappen hebben hiermee te maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt u als adviseur, ondersteuner en partner kennis, diensten en financiële ondersteuning aan om deze vraagstukken aan te pakken.

Met welk thema gaat u aan de slag?

Circulaire economie

Het kabinet zet vol in op een circulaire economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken.

Energietransitie

Als u overweegt een regio aardgasvrij te laten worden, wat zijn dan alternatieve energiebronnen? En hoe regelt u de vergunning, financiering en plaatsing van een bio-energie-installatie of een windmolen?

Verduurzamen gebouwen

Gaat u aan de slag met energie besparen en opwekken van duurzame energie in uw gebouw of woning? Check dan eerst bij ons de mogelijkheden voor subsidie, fiscaal voordeel, advies en ondersteuning.

Gebiedsontwikkeling & wonen

Stedelijke ontwikkeling en vernieuwing vragen om een nieuwe visie en creatieve oplossingen. De maatschappij verandert. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan de dialoog aan met decentrale overheden.

Economie

Wilt u bedrijven in uw regio helpen bij hun zoektocht naar financiering? Wij ondersteunen met regelingen, kennis en goede voorbeelden.

Agrarisch & Natuur

Een duurzame bedrijfsvoering, een stevige marktpositie, de boer op met innovatieve ideeën: er wordt veel van agrarisch ondernemers gevraagd. Wij bieden hulp en financiële tegemoetkomingen. Met kennis van wet- en regelgeving.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Programma's waaraan RVO deelneemt

Er zijn ondersteunende programma’s voor overheden die worden uitgevoerd door meerdere partijen, waaronder RVO. Bekijk hieronder het aanbod

Stel uw vraag aan onze regio-liaison

De regio-liaisons van RVO brengen u graag in contact met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.