Hoogspanning

Meer artikelen
wintrack hoogspanningsmast

Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 kV of hoger vallen automatisch onder rijkscoördinatie (bron: Elektriciteitswet 1998, art 20a).

In de linkerkolom ziet u de hoogspanningsverbindingen en transformatorstations die momenteel in procedure zijn.

Afgeronde of stopgezette projecten voor hoogspanningsverbindingen en transformatorstations vindt u hier.

Service menu right