Open voor aanvragen

Projecten Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Laatst gecontroleerd op:
29 april 2024
Gepubliceerd op:
22 juni 2020

Aan 57 SVO-projecten (Safety Deals) is in de periode 2017 - 2022 in totaal € 11,2 miljoen subsidie toegezegd. Safety Deals zijn bovenwettelijke (niet wettelijk verplichte) initiatieven uit het bedrijfsleven en toezichthoudende overheden. Op deze pagina leest u welke initiatieven dit zijn.

De deals sturen op het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties.

SVO-projecten 2022

In 2022 is € 1,8 miljoen subsidie toegekend aan 9 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 200.000 subsidie per project.

SVO-projecten 2022
SVO-projecttitel SVO-aanvrager Toegekende subsidie in €
Professionalisering Intern Toezicht (PIT)  Stichting Innovat.ION 146.630
Best practice VBS voor de logistieke keten Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven  64.233
Van Cadans naar Cadens  Acorns B.V 142.925
BLIC vooruit - Beter Leren van Informatie in de Chemie Sitech Manufacturing Services C.V.  199.633
Noodprocedures voor Lithium batterijen Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven 123.378
GeoSaFence      Witteveen + Bos  466.088
VOMI Inventarisatie Veilig Onderhoud-Kritische Veiligheid Indicatoren    VOMI 426.472
Veiligheidsaspecten en toepassing waterstof Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven  120.804
Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens     Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven 108.045
  Totaal 2022 1.798.208

SVO-projecten 2021

In 2021 is € 2,0 miljoen subsidie toegekend aan 10 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 199.000 subsidie per project.

SVO-projecten 2021

SVO-projecttitel SVO-aanvrager Toegekende subsidie in €
VOMI Veilig VOMI 232.744
Beter meten, beter weten, samen veiliger Stichting Veiligheid Voorop 213.606
SDN KennisCentrum - Beter Vinden, Verbinden, Vernieuwen van Kennis over Veiligheid Stichting Veiligheid Voorop 500.000
Samenwerking voor Feedback En Leren ten behoeve van Industriële VeiligheidsTrajecten (SAFE LIVT) Mammoet Holding B.V. 342.963
Aanpak schijnveiligheden bij de opslag en het transport van gevaarlijke vloeistoffen Acorns B.V. 54.640
BRZO-keten veiliger door ATEX-proof fiberoptische H2-sensoren Somni Corporation B.V. 181.000
Rolling Stock Evaluation Tool @ Chemelot Industrial Site Sitech Services B.V. 116.975
Duurzame grip op corrosie onder isolatie World Class Maintenance 208.644
Bijna BRZO-bedrijven effectief betrekken bij Veiligheid VNO-NCW Midden     71.275
Gebruik van 'big data' ter verbetering van de omgevingsveiligheid Sitech Site Services B.V. 70.643
  Totaal 2021 1.992.490

SVO-projecten 2020

In 2020 is € 1,9 miljoen subsidie toegekend aan 6 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 319.000 subsidie per project.

SVO-projecten 2020

SVO-projecttitel SVO-aanvrager Toegekende subsidie in €
Verkenning integrale systematiek waterkering CWG Ingenieurs 372.450
Structuur Ontwikkeling Veiligheidscultuur Learning & Development Academy B.V. 305.775
Model Integrale Dialoog Gezond en Veilig ter bevordering van de volksgezondheid Context Awareness     351.588
VakQundig: Qualiteit in Veiligheid Neo Software B.V. 450.445
Versterking Dialoog over Veilig Werken middels Serious Gaming Quattor P 381.114
Veiliger produceren door innovatieve aanpak van Corrosie onder Isolatie World Class Maintenance 53.550
  Totaal 2020 1.914.922

SVO-projecten 2019

In 2019 is € 1,8 miljoen subsidie toegekend aan 8 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 225.000 subsidie per project.

SVO-projecten 2019

SVO-projecttitel SVO-aanvrager Toegekende subsidie in €
Safety Deal Eemsdelta Groningen Seaports N.V 500.000
Verkenning versterking zelfreinigend vermogen BRZO-sector Verbond van Handelaren in Chemische Producten 113.394
Gerichte inventarisatie vervolmaking 'BRZO Rijbewijs' Stichting Veiligheid Voorop 64.500
De Veilige Plant: verbeteren van de veiligheidscultuur en -prestaties in de keten Stichting NPAL 223.150
Safety 4.0: veiligheidsverbetering door real-time inzichtelijkheid van toegepaste veiligheidsmiddelen The I.O.T. Company B.V. 172.000
Haalbaarheidsonderzoek opzet integrale meetmethodiek blootstelling Chem Support B.V. 193.688
Integrale coördinatie en evaluatie van omgevingsmanagement kaders (VOICE OK) Chem Support B.V. 197.488
Vergroting Veiligheidsimpact via ATEX Inspectierobot (VVAI) ExRobotics B.V 342.445
  Totaal 2019 1.806.665

SVO-projecten 2018

In 2018 is € 1,9 miljoen subsidie toegekend aan 12 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 158.000 per project.

SVO-projecten 2018

SVO-projecttitel SVO-aanvrager Toegekende subsidie in € 
Database elektronische MSDS Holding A.J. van Appeldoorn B.V. 51.775
Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie World Class Maintenance 298.152
Seveso Top Leadership - Together Leading in Safety - Deel 1: Betrokken leiderschap Stichting Veiligheid Voorop 173.862
Handreiking Process Safety Management Aanpak BRZO MKB Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) 52.200
Veiligheid Voorop - integraal, verbindend en complementair Stichting Veiligheid Voorop 412.288
VBS Adapter Stichting Veiligheid Voorop 166.926
Verkenning vernieuwend toezicht Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) 29.640
Road to zero voor zeer zorgwekkende stoffen Vereniging Industrieel Oppervlakte-behandelend Nederland (ION) 183.600
Ontwikkeling Model Omgeving als Risico Chem Support B.V. 165.243
Goed opdrachtgeverschap in relatie tot de nieuwe omgevingswet Chem Support B.V. 135.925
Chemie on tour Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) 130.675
Inventariseren en oplossen Knelpunten Toepassing Innovaties Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) 90.415
  Totaal 2018 1.890.701

SVO-projecten 2017

In 2017 is € 1,8 miljoen subsidie toegekend aan 12 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 150.000 subsidie per project.

SVO-projecten 2017

SVO-projecttitel SVO-aanvrager Toegekende subsidie in €
Ontwikkeling Botsproef Inashco Operations B.V. 118.532
Digital Safety Passport Secure Logistics B.V. 500.000
VGM in de keten Stichting NPAL 74.600
Best practice behavior based safety logistics Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) 29.525
Kennisverrijking blussystemen PGS15 Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) 21.778
Veiligheid Voorop Stichting Veiligheid Voorop 421.080
Leren van incidenten Stichting Veiligheid Voorop 66.324
Samen Voorbereid Veilig door Mobiele Opleiding en Beoordeling Risk Management Control B.V. 409.360
Master Class Veiligheid Midden-Oost Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 46.800
Chemie voor de logistiek Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) 27.752
Cursus Brandveilige PGS15 opslagen Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) 37.444
Nationale LNG Hulpregeling Deltalinqs 43.362
  Totaal 2017 1.796.557

Vragen over versterking omgevingsveiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?